ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Privacy:
Rapportages zullen pas na toestemming van u worden verstuurd naar andere partijen (bijv. huisarts). Voor de voortgang van uw behandeling bewaren wij een EPD die alleen ter inzage is voor de praktijk. Geen enkele derde partij heeft hier zicht in. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het WGBO (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Klachten:
Ik doe mijn uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan helaas gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Ik ben aangesloten bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) in de algemene klachtenregeling.

Overige informatie:
Uw fysiotherapeut is zowel CKR (kwaliteitsregister) als BIG (wettelijk nodig voor uitoefening van het beroep) geregistreerd en lid van de beroepsgroep KNGF.