ALGEMENE VOORWAARDEN:

Privacy:
Rapportages zullen pas na toestemming van u worden verstuurd naar andere partijen (bijv. huisarts). Voor de voortgang van uw behandeling bewaren wij een EPD die alleen ter inzage is voor de praktijk. Geen enkele derde partij heeft hier zicht in. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het WGBO (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Klachten:
Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan helaas gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Allereerst zullen wij dit intern proberen op te lossen. Mocht dit niet lukken, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Overige informatie:
Onze fysiotherapeuten zijn zowel CKR (kwaliteitsregister) als BIG (wettelijk nodig voor uitoefening van het beroep) geregistreerd en lid van de beroepsgroep KNGF.